Intervju med vår ljusdesigner

Piteås historia präglar Tallens utebelysning

Inspirationen till boendekvarteret Tallen kommer – precis som det låter – från skogens resliga tallar. Förutom kvadrateffektiv boyta och generösa ljusinsläpp karaktäriseras Tallen av hållbar belysning som skapar trygghet och en känsla av närhet till skog och natur.

Ljusdesignen vid Piteås nya boendekvarter Tallen signeras Jan Forsmark vid Designat Ljus Europa. Passande nog är Jan designer till armaturkollektionen Tall, som fått sitt namn efter belysningspollaren som påminner om en stiliserad tall. Konstruktionen består av väderbeständigt cortenstål vilket gör att den rostar vackert med tiden. Armaturkonceptet Tall har bland annat använts för att ljussätta utomhusmiljön vid Tree Hotel i Harads, och nu även Lindbäcks nya boendekvarter Tallen i Piteå.

– Min belysningsinspiration till boendekvarteret Tallen kommer från Piteås historia som har en lång tradition av skogsindustri och flottning. Samtidigt är Lindbäcks signum att bygga just i trä. Därför kändes det självklart att välja armaturkonceptet Tall på den här platsen, säger Jan.

Ett av kvarteret Tallens signum är bostadshusens olika höjdskillnader.
– För att förstärka det intrycket valde vi att diskret ljussätta taknockarna på husgavlarna,
förklarar Jan.

Eftersom Tallens gårdsmiljö är liten och intim där alla lägenheter har loftgångar och balkonger ut mot innergården har Jan lagt extra stort fokus på en belysning som varken lyser in i lägenheterna eller bländar de som vistas på gården. Belysningspollarna är bara en meter höga och skapar ett stämningsfullt ljus, planerat så att det underlättar orienteringen på gårdarna samtidigt som det lämnar ytor fria för aktiviteter och lek. Som komplement är ljuset riktat mot vissa träd för att lyfta fram innergårdens växtlighet.

– Framförallt har vi velat undvika ljusförorening genom att välja armaturer som är väl avbländade samt har ljuset riktade mot det som skall belysas.

“De tänds och släcks automatiskt i takt med dagsljuset, dessutom ljussätter de fasaderna och bidrar till att skapa en ljus och trygg miljö utan att blända.”

Belysningsserien Tall finns även som väggarmaturer. De har placerats vid alla entrédörrar, balkonger och uteplatser.
– De tänds och släcks automatiskt i takt med dagsljuset, dessutom ljussätter de fasaderna och bidrar till att skapa en ljus och trygg miljö utan att blända, säger han.

Som ljusdesigner jobbar Jan med bland annat både inomhus- och utomhusmiljöer, åt företag, kommuner och privatpersoner. Under en lång tid har trenden varit att bostadsbyggande främst fokuserar på funktion snarare än design. Nu upplever han att designen blir allt viktigare. 
– Att låta en ljusdesigner planera belysningen på ett så välplanerat bostadsområde som Tallen förstärker det som gör byggnaden unik. Längs vägen har vi varit noga med att lyssna in tankar och idéer från såväl beställare som arkitekter för att hålla ihop konceptet. Tallens framtida boende och besökare kommer att välkomnas till en upplyst och trivsam plats, avslutar Jan.

Skribent
Sofie Lundmark

Tillbaka